Coragen® 20 SC

Ürünlerimiz

Coragen® 20 SC

Coragen® 20 SC pamukta sorun olan Yeşilkurt, Dikenlikurt ve Pamuk yaprakkurdu (Prodenya) zararlılarına karşı kullanılan, yeni bir etki mekanizmasına sahip, üstün özellikleri olan bir insektisittir.

ÖZELLİKLER

  • Coragen® 20 SC yüksek biyolojik aktiviteye sahiptir
  • Üstün formülasyonu sayesinde ilacın uygulamaya hazırlanması ve ilaçlama aletinin temizlenmesi çok kolaydır
  • Düşük dozlarda etkin koruma sağlar
  • Yaprak içinde taşınır (translaminar etki)
  • Zararlıyı tek başına kontrol edebilme özelliğinin yanında, diğer insektisitlerle ve fungisitlerle de mükemmel karışabilirlik gösterir
  • Coragen® 20 SC ile en iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur

UYGULAMA ZAMANI

Bağda Salkım güvesi mücadelesinde en iyi etki için Coragen® 20 SC zararlının yumurta döneminde, yumurtalar açılmadan ve larvalar meyveye giriş yapmadan önce uygulanmalıdır, bununla ilgili olarak yerel tahmin ve uyarı sistemlerine göre verilecek ilaçlama duyuruları dikkate alınmalıdır. İlaçlama zamanının tespiti için bağın fenolojisi ve zararlının biyolojisi (kelebek uçuşları) takip edilmeli, yayımcı kuruluşlardan da bilgi alınmalıdır. Zararlının yoğunluğuna ve dönem içinde ergin uçuşlarına bağlı olarak ilaçlama 10-14 gün arayla tekrarlanmalıdır. Bağda sezon içinde sofralık üzümlerde 2, şaraplık üzümlerde 1’den fazla Coragen® 20 SC uygulaması yapmayınız.

Elma iç kurduna karşı ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır. Coragen® 20 SC ile bu zararlı mücadelesinde en iyi etki için ilaçlamanın, yumurtlama döneminde yumurtalar açılmadan larvaların meyveye girişinden önce yapılması gerekir. İlaçlama zamanının saptanması için ağacın fenolojisi ve zararlının biyolojisi (kelebek uçuşları) takip edilmeli, yayımcı kuruluşlardan da bilgi alınmalıdır.

Armut yaprak galeri güvesine karşı ilaçlamalar yapraklardaki mevcut yumurtaların %50’sinden fazlasının açılmış olduğu ve ergin uçuşunun en yüksek olduğu zaman yapılır. İlaçlama zamanında bitki, fare kulağı dönemi ve çiçek taç yapraklarının çoğunluğunun döküldüğü dönemdedir.

Şeftali güvesi ile mücadelede en iyi etki için ilaçlama, zararlının yumurta bırakma döneminde, yumurtalar açılmadan ve meyveye giriş olmadan önce yapılmalıdır.

Şeftali Doğu Meyve güvesi için ilaçlama, tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra etkili sıcaklıklar toplamı 400 gün-dereceye ulaştığında ve meyvelerde ilk larva zararı görülür görülmez yapılır. Diğer döllere karşı ilaçlamaya karar vermek için tuzak başına haftada 20 ve üzeri kelebek yakalanması gerekir. Kullanılan ilacın etki süresi, yeni larva zararı ve hasat tarihi dikkate alınarak ikinci bir ilaçlama yapılabilir. Zararlı yoğunluğuna bağlı olarak ilaçlama 14 gün arayla tekrarlanmalıdır. Coragen® 20 SC başka etki mekanizmalı insektisitlerle aynı program dahilinde uygun dozlarla uygulanabilir. Şeftalide sezon içinde 2’den fazla Coragen® 20 SC uygulaması yapmayınız. Elma, armut, erik, ayva, kayısı ve şeftalide sezon içerisinde aynı yerde 2’den fazla Coragen® 20 SC uygulaması yapmayınız.

Pamukta Yeşilkurt ve Pamuk yaprak kurdu (Prodenya) zararlıları ile mücadelede bu zararlıların herhangi bir dölüne karşı kullanılabilir.En iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. Zararlının dönem içerisindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-14 gün arayla ilaçlama yapılmalıdır.

Pamukta Dikenlikurt: Tarla sürveyinde 3 metrelik pamuk sırasında ortalama 2 arva veya 4 açılmaya yakın yumurta bulunduğunda koza sürveyinde %10 bulaşık koza varsa ilaçlama yapılmalıdır. Pamukta sezon içinde aynı yerde 2’den fazla Coragen® 20 SC uygulaması yapmayınız. Mısır koçankurdu ve Mısırkurdu zararıları ile mücadelede ilk yumurtaların görülmesinden itibaren 15 gün aralarla 2 ilaçlama yapılır. Ek ilaçlamaların gerekli olduğu durumlarda farklı etki mekanizmasına sahip ilaçlar kullanılmalıdır.

Bozkurt (Agrotis ipsilon, Agrotis segetum) zararlısı ile mücadelede zararlının bulunması muhtemel olan ya da sıraya ekim yapılan yerlerde, 10 ayrı yerde 3’er metrelik sıralar üzerinde en az 2 yenik bitkinin bulunduğu tarlalarda ilaçlama yapılmalıdır.

Mısırda sezon içinde aynı yerde 2’den fazla Coragen® 20 SC uygulaması yapmayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Formulasyonlarda değişiklikler olabileceği için kullanıcıların, geniş çapta uygulama yapmadan önce istenen karışımı küçük miktarlarda test ederek çökelme ve katılaşma olup olmadığını gözlemlemeleri önerilir. Farklı özelliklerde değişik materyallerin karışımları ve yoğun karışımlar tavsiye edilmez. Karışım yapılacaksa, Coragen® 20 SC’ nin ve diğer karışım yapılacak pestisitlerin etiketinde yer alan sınırlamalara ve önlemlere uyunuz. Etikette yer alan kullanım dozunu aşmayın. Etiketinde bu tür karışımlarla ilgili sınırlamaları olan ilaçlarla karışım yapmayınız.

 

Etiket


Broşür

BAĞ

BAĞ ÇÖZÜMLERİ

MISIR

MEYVE

PAMUK

ELMA

ŞEFTALİ

PATATES ÇÖZÜMLERİ

 

Güvenlik Bilgi Formu