Steward®

Ürünlerimiz

Steward®

Steward® domates, biber, hıyar, patlıcan, bağ zararlılarıyla mücadelede kullanılan mide ve değme etkili bir insektisittir.

ÖZELLİKLER

  • Larvaların tüm dönemlerinde etkilidir
  • İlaçlamadan 2-8 saat sonra larvaların beslenmesi durur
  • Larvalar hareket edemez hale gelir, paralize olur (bazıları toprağa düşer)
  • Yağmurdan yıkanmaya dayanıklıdır (ilaç kuruduktan sonraki 80 mm’ye kadar olan yağıştan etkilenmez)
  • Pek çok insektisit ve fungisitle karışabilir

UYGULAMA ZAMANI

Salkım Güvesi (Lobesia botrana): En iyi etki için ilaçlama zararlının yumurtalarının açıldığı dönemde yapılmalıdır. Bu dönemde yapılan ilaçlama ile henüz açılmamış yumurtalarla, yeni bırakılacak yumurtalara karşı da kontrol sağlanır. Zararlı yoğunluğuna ve dönem içerisinde ergin uçuşlarına bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralarla ilaçlama tekrarlanmalıdır. Uygulama traktörle çekilen hidrolik ilaçlama aleti veya sırt pülverizatörü ile yapılabilir.

Sezon içerisinde aynı yerde sofralık üzümlerde 6, şaraplık üzümlerde 3’ten fazla uygulama yapmayınız.

Domates, biber, hıyar ve patlıcanda Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) mücadelesinde en iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. Sebze alanlarının köşegenlerinde yürüyerek 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Zararlının dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralarla ilaçlama tekrarlanır.

Domateste Domates güvesi (Tuta absoluta) mücadelesinde yapılan kontrollerde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilir. 100 bitkiden 3’ü yumurta ve larva ile bulaşık ise mücadeleye karar verilir. İlaçlamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilir. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir.

Patlıcanda Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) mücadelesinde tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta veya larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunursa derhal mücadeleye geçilir.

Sezon içinde aynı yerde domates, biber, hıyar ve patlıcanda 4’ten fazla Steward® uygulaması yapmayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

İlaçlama için büyük miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir.