Cayman®

Ürünlerimiz

Cayman®

UYGULAMA ZAMANI

Buğday- Arpa:
Erken çıkış sonrasından kardeşlenme devresinin sonuna kadar, genellikle yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu dönemde yapılmalıdır.

Kullanılan su miktarı 20-30 L/da olmalıdır. İlaçlamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Bununla birlikte buğdayda kardeşlenme döneminin sonuna kadar ilaçlama tamamlanmalıdır.Kullanılan su miktarı 20-40 L/da olmalıdır. İlaçlamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

Hedef olmayan bitkilere bulaşmasına ve rüzgarla sürüklenerek bulaşmalara engel olunuz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Karışımın yapılması durumda diğer ilaçların etiket bilgileri dikkate alınmalı, ön karışım testi hazırlanmalıdır.

Etiket

Güvenlik Bilgi Formu