Granstar®

Ürünlerimiz

Granstar®

UYGULAMA ZAMANI

Hububatın 2 yapraklı devresinden kın devresine (başak kın içerisinde) kadar olan dönem içinde güvenle kullanılabilir. Granstar® tatbikat zamanı açısından büyük esneklik sağladığından, uygulama zamanı, problem olan yabancı otların büyüme devrelerine göre tespit edilir. En iyi netice tatbikat, yabancı otlar en az iki yapraklı devrede iken ancak,15 cm yükseklik veya çapa ulaşmadan ve yabancı otların üstü hububat tarafından kapatılmadan yapıldığında alınır. Gökbaş otunun çok olduğu tarlalarda ilaçlama Gökbaş'ın 7-8 yapraklı ve 8-9 cm çapa ulaştığı rozet döneminde yapılmalıdır. Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden
Granstar®’ı anormal hava şartları ve kuraklık nedeniyle baskıya veya zararlılar tarafından hasara uğratılmış bitkilere tatbik etmeyiniz. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Genel olarak bütün dozlarda yayıcı yapıştırıcı kullanılabilir. Bu Granstar®'ın bazı yabancı otlar üzerindeki etkisini arttırabileceği gibi etkinin daha çabuk ortaya çıkmasına da neden olacaktır.
Granstar® hububatta; 2,4-D Ester ve Amin terkipli ilaçlarla karıştırılıp kullanılabilir.

ÖNEMLİ NOTLAR


Granstar® Toleranslı Ayçiçeği Çeşitleri: Uygulama ayçiçeğinin 4-6 yapraklı olduğu dönemde, yabancı otların da erken gelişme dönemi olan 2-4 yapraklı veya 15 cm yükseklikte ve çapa ulaşmadan önceki dönemlerinde yapılmalıdır. Uygulamada yelpaze tipi püskürtme yapan memeler kullanılmalıdır. Dekara 40 l su kullanılması önerilmektedir. Uygulamanın; 25 ml/da dozunda Trend® 90 (yayıcı yapıştırıcı) ile tank karışımı şeklinde yapılması gerekmektedir.

Ürün Münavebesi: Buğday ve arpadaki Granstar® kullanımından sonra normal ekim münavebesine giren her kültür bitkisi ekilebilir. Granstar® Toleranslı Ayçiçeği Çeşitlerinin ekildiği tarlanın bozulması durumunda, Granstar® uygulamasından sonra 1 ay içerisinde sadece Granstar® toleranslı ayçiçeği çeşitleri, yazlık hububat ya da mısır ekiniz. Bu ürünlerin ekiminden önce toprak en az 15 cm derinlikte sürülerek işlenmelidir. Granstar® ile ilaçlanmış Granstar® toleranslı ayçiçeği çeşitlerinin haşatından sonra aynı takvim yılında sadece hububat, tarla fasulyesi, keten, kolza, bakla, bezelye veya patates ekilebilir. Ancak, sebze fidesi ya da süs bitkilerinin ekilip/dikilmesi planlanıyorsa kısıtlamalarla ilgili olarak FMC temsilcilerine danışınız.

Fitotoksisite: Granstar® tavsiyeye uygun olarak kullanıldığında fitotoksik değildir. Granstar® bir sezonda aynı yerde bir defadan fazla uygulamayınız.

 

Etiket

Broşür

Güvenlik Bilgi Formu