Venzar®

Ürünlerimiz

Venzar®

UYGULAMA ZAMANI

Venzar® şekerpancarında tek yıllık yabancı otların mücadelesinde kullanılır. En iyi netice için ilaçlama iyi hazırlanmış keseksiz ve otsuz tarlaya yapılmalıdır. İlaçlamadan sonra ilacın yabancı otların köklerinin bulunduğu bölgelere taşınabilmesi için 2-3 cm derinliğinde yapılan bir toprağa karıştırma veya yağmur veya yağmurlama sulama gereklidir. Pancar tohumları mibzerle 3 cm' den daha derine ekilmelidir.
Şekerpancarı:
Ekim Öncesi: Venzar® doğrudan doğruya ekimden önce ekim için hazırlanmış tarlaya uygulanır ve tırmık veya benzeri aletlerle 2-3 cm derinliğinde toprağa karıştırılır. Pancar ekimi bu uygulamadan sonra en geç 2 hafta içinde yapılmalıdır. Pancar tohumları mibzerle 3 cm'den daha derine ekilmelidir.
Çıkış Öncesi (pancar ekiminden sonra): Bu şekilde yapılan uygulamalarda toprağa karıştırma yapılmaz. Onun yerine ekimden hemen sonra yağmurlama sulama veya yeterli miktarda yağışa ihtiyaç vardır.

Kırmızı Pancar, Yemlik Pancar: Venzar® bu bitkilerdeki yabancı ot mücadelesinde geniş olarak tavsiye edilir. Doz ve diğer hususlar şeker pancarında olduğu gibidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Venzar®‘ın diğer ilaçlarla karışabilirliği konusunda bilgi için ruhsat sahibi ya da satıcı firmaya danışınız.

Venzar®’ı bir sezonda aynı yerde bir defadan fazla uygulamayınız.

 

Etiket
Güvenlik Bilgi Formu