Topguard® 125 SC

Ürünlerimiz

Topguard® 125 SC

UYGULAMA ZAMANI

Buğday pas hastalıkları: Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süreside dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Şekerpancarı yaprak lekesi: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5'inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir, (Maneb-Mancozeb grubu ilaçlamalarda bu 7-10 gün olacak) 

Elmada kara leke hastalığı:
1. uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerde 3-5 gün önce),
2. uygulama pembe rozet tomurcuğu döneminde çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde,
3. uygulama çiçek taç yapraklarının %70-80’i dökülünce,
4. ve diğer uygulamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda ve hastalığın seyrine göre devam edilir.

Etiket
Güvenlik Bilgi Formu